Våre tjenester

Launes Entreprenør AS har hovedkontor på Hovden og har geografisk virkeområde i hele Setesdal. Tillit, kvalitet og kostnadseffektivitet er kjerneverdier i vår virksomhet, og vi strekker oss langt for at du som kunde skal bli fornøyd. 

Vi påtar oss alle type bygningprosjekter fra restaurering og tilbygg, via hytte- og boligprosjekter, til næringsbygg og offentlige formålsbygg. Launes Entreprenør har kompetanse i inspeksjon, prosjektering og utførelse av tiltak mot radon, og brannsikring og branntetting i nye og eksisterende bygg. Vårt selskaps erfaring, kompetanse og "akkurat passe" størrelse gjør at vi evner å  «snu oss rundt» for å møte alle utfordringer på en positiv og proaktiv måte. Tillitsfulle relasjoner, god kvalitet på materialvalg og håndverk, og pris som avtalt skal gjøre at både privatpersoner og eiendomsutviklere velger Launes Entreprenør AS.

Launes Entreprenør AS koordinerer alt fra prosjektering til siste malingsstrøk!